•  
  நாகொட,

  விலை ரூ. 68,500
  வகை வண்டிகள் மற்றும் முச்சக்கர வண்டி
 •  
  கம்பஹா,

  விலை ரூ. 55
  வகை பஸ்
 •  
  Ethul Kotte,

  விலை ரூ. 165,000
  வகை வாகன பாகங்கள்
 •  
  Ethul Kotte,

  விலை ரூ. 460,000
  வகை வாகன பாகங்கள்
 •  
  Ethul Kotte,

  விலை ரூ. 350,000
  வகை வாகன பாகங்கள்
 •  
  அம்பலான்கொடை,

  விலை ரூ. 2,850,000
  வகை முன்னணி படை
 •  
  தெஹிவளை,

  விலை ரூ. 4,050,000
  வகை கார்கள்
 •  
  அங்கொட,

  விலை ரூ. 1,344,000
  வகை கார்கள்
 •  
  அதுருகிரிய,

  விலை ரூ. 4,000
  வகை வாகன பாகங்கள்
 •  
  கணேமுல்ல,

  விலை ரூ. 2,500
  வகை கார்கள்