×

இந்த விளம்பரம் காலாவதியானது!

Bright Blender & Grinderவிற்பனைக்கு

இடப்பட்டன N - DEALZ (வணிக) கொழும்பு 10

Bright Blender & Grinder
Price – Rs 3,500/-
OFFER - BUY 2 or more and get 8% discount
Call for orders - 0766697659 (Whatsapp / Viber)

The Bright Blender with Glass Jug guarantees excellent results in any blending task. It features a specially designed jug combined with higher blade positioning which creates the perfect flow for optimal blending results. Its thermo-resist glass jug and 5-speed settings allow you to blend ice drinks, hot soups, smoothies and much more with ease and efficiency.
The Blender is equipped with a powerful motor that will help spin the stainless steel blades fast enough to blend solid ingredients. Blend fresh fruits or vegetables and enjoy delicious, healthy and fresh juice every day every time.
Product features:
– Jar capacity: 1.5L
– Two Speed Levels and a pulse function
– Durable cutting blades
– Powerful 300W motor for superior blending
– Multi-purpose grinder attachment
– ABS body for long life use
Specifications:
• Model: BR-545 / BR-515/ BR-595 - AVAILABLE - Call for Prices
• Power supply: AC 220-240V
• Frequency: 50Hz
• Power: 300W
***01 Year warranty
* ✔Cash On Delivery - (භාණ්ඩ ලැබුණු පසු මුදල් ගෙවන්න)
* ✔Island wide delivery - (දිවයින පුරා බෙදැහැරීමේ සේවය.)
* ✔Payments can be done through Ez cash or bank deposit as well -
* ✔ Ez මුදල් හෝ බැංකු තැන්පතු හරහා ගෙවීම් කළ හැකිය
Email - [email protected]
Now available at @N -Dealz for 1,800/-
Call for orders 0766697659 (what's app / Viber) - (සිංහල / தமிழ் / English) - දැන්ම අමතන්න