×

இந்த விளம்பரம் காலாவதியானது!

Bright Mosquito Racket (Mosquito Bat)விற்பனைக்கு

இடப்பட்டன N - DEALZ (வணிக) கொழும்பு 10

Bright Mosquito Racket (Mosquito Bat)
Bright Mosquito Racket (Mosquito Bat) The Bright Mosquito Racket keeps home free of annoying and unsanitary insects.
* Kill mosquitoes, flies, moths, spiders, cockroaches, etc.
* Absorb the pests without dropping and breaking, by the high-voltage static generated between the two nets.
* Light weight
* 06 months warranty
Call for orders 0770095173 (what's app / viber / Line / Imo) 0752666186
Please like us on facebook @N - DEALZ
https://www.facebook.com/ndealz.com.lk
Please follow us on twitter @n_dealz
https://twitter.com/n_dealz
Please follow us on instagram @n_dealz
https://www.instagram.com/n_dealz/?hl=en
to get updates of latest products and offers