•  
  சாய்ந்தமருது,

  விலை ரூ. 65,000
  வகை கேமரா மற்றும் கேமரா பதிவுகள்
 •  
  அம்பாறை,

  விலை ரூ. 33,000
  வகை தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம்
 •  
  கல்முனை,

  விலை ரூ. 65,000
  வகை கேமரா மற்றும் கேமரா பதிவுகள்
 •  
  கல்முனை,

  விலை ரூ. 550
  வகை துணைக்கருவிகள்
 •  
  அம்பாறை,

  விலை ரூ. 145,000
  வகை கையடக்க தொலைபேசிகள்
 •  
  அம்பாறை,

  விலை ரூ. 95,000
  வகை கையடக்க தொலைபேசிகள்
 •  
  கல்முனை,

  விலை ரூ. 10,000
  வகை தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம்
 •  
  அம்பாறை,

  விலை ரூ. 40,000
  வகை விளம்பரம் மற்றும் விற்பனை
 •  
  அக்கரைப்பற்று,

  விலை ரூ. 5,000
  வகை விளம்பரம் மற்றும் விற்பனை
 •  
  அக்கரைப்பற்று,

  விலை ரூ. 10,000
  வகை விளம்பரம் மற்றும் விற்பனை