•  
  மட்டக்களப்பு,

  விலை ரூ. 2,400,000
  வகை கார்கள்
 •  
  மட்டக்களப்பு,

  விலை ரூ. 13,000,000
  வகை வீடுகள்
 •  
  மட்டக்களப்பு,

  விலை ரூ. 20,000
  வகை போக்குவரத்து மற்றும் சுற்றுலா சேவைகள்
 •  
  கோரளைப்பற்று (valach.),

  விலை ரூ. 2,300,000
  வகை நிலங்கள்
 •  
  மட்டக்களப்பு,

  விலை ரூ. 0
  வகை பொது வேலை வாய்புகள்
 •  
  மட்டக்களப்பு,

  விலை ரூ. 0
  வகை பொது வேலை வாய்புகள்
 •  
  ஏறாவூர் நகரம்,

  விலை
  வகை வங்கி மற்றும் நிதி
 •  
  மட்டக்களப்பு,

  விலை
  வகை தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம்
 •  
  மட்டக்களப்பு,

  விலை
  வகை தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம்
 •  
  மட்டக்களப்பு,

  விலை ரூ. 38,000
  வகை பொறியியல்