•  
  மடு தேவாலயம்,

  விலை ரூ. 450
  வகை விளையாட்டு
 •  
  மூசாலை,

  விலை ரூ. 900
  வகை கேமரா மற்றும் கேமரா பதிவுகள்
 •  
  மந்தை மேற்கு,

  விலை ரூ. 2,500
  வகை ஆடை
 •  
  மடு தேவாலயம்,

  விலை ரூ. 2,000
  வகை கார்கள்
 •  
  மடு தேவாலயம்,

  விலை ரூ. 45,000
  வகை ஹோட்டல் மற்றும் உணவக
 •  
  மன்னார்,

  விலை
  வகை விற்பனை
 •  
  மன்னார்,

  விலை
  வகை மேலாண்மை ஆலோசனை
 •  
  மன்னார்,

  விலை ரூ. 38,000
  வகை கட்டுமான
 •  
  மந்தை மேற்கு,

  விலை
  வகை பிற வேலைகள்
 •  
  மன்னார்,

  விலை ரூ. 885,000
  வகை கார்கள்