•  
  தம்புள்ளை,

  விலை ரூ. 33,000
  வகை விளம்பரம் மற்றும் விற்பனை
 •  
  மாத்தளை,

  விலை ரூ. 35
  வகை அனைத்து பிற
 •  
  மாத்தளை,

  விலை ரூ. 10,500,000
  வகை வீடுகள்
 •  
  மாத்தளை,

  விலை ரூ. 900,000
  வகை கார்கள்
 •  
  மாத்தளை,

  விலை ரூ. 48,000
  வகை கேமரா மற்றும் கேமரா பதிவுகள்
 •  
  மாத்தளை,

  விலை ரூ. 200
  வகை துணைக்கருவிகள்
 •  
  மாத்தளை,

  விலை ரூ. 250
  வகை துணைக்கருவிகள்
 •  
  மாத்தளை,

  விலை ரூ. 200
  வகை நகை
 •  
  தம்புள்ளை,

  விலை ரூ. 1,800,000
  வகை முன்னணி படை
 •  
  மாத்தளை,

  விலை ரூ. 150,000
  வகை நிலங்கள்