•  
  துணுக்காய்,

  விலை ரூ. 900
  வகை நவநாகரிகம், அழகியல் மற்றும் சுகாதார சேவைகள்
 •  
  முல்லைத்தீவு,

  விலை ரூ. 0
  வகை ஜோதிடம்
 •  
  முல்லைத்தீவு,

  விலை ரூ. 0
  வகை செயலாளர் மற்றும் அலுவலக மேற்பார்வையாளர்
 •  
  முல்லைத்தீவு,

  விலை ரூ. 6,000
  வகை விற்பனை
 •  
  முல்லைத்தீவு,

  விலை ரூ. 38,000
  வகை பொறியியல்