•  
  வென்னப்புவ,

  விலை ரூ. 155,000
  வகை நிலங்கள்
 •  
  சிலாபம்,

  விலை ரூ. 1
  வகை விளம்பரம் மற்றும் விற்பனை
 •  
  நட்டன்திய,

  விலை ரூ. 1,525,000
  வகை பஸ்
 •  
  வென்னப்புவ,

  விலை
  வகை அனைத்து பிற
 •  
  வென்னப்புவ,

  விலை ரூ. 200,000
  வகை வண்டிகள் மற்றும் முச்சக்கர வண்டி
 •  
  சிலாபம்,

  விலை ரூ. 8,900
  வகை அனைத்து பிற
 •  
  நட்டன்திய,

  விலை ரூ. 100,000
  வகை நிலங்கள்
 •  
  மடம்பே,

  விலை ரூ. 52
  வகை மற்ற சேவைகள்
 •  
  சிலாபம்,

  விலை ரூ. 775,000
  வகை முன்னணி படை
 •  
  வென்னப்புவ,

  விலை ரூ. 3,550,000
  வகை முன்னணி படை