•  
  வெலிகம,

  விலை ரூ. 1,600
  வகை வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்
 •  
  மாத்தறை,

  விலை ரூ. 6,000
  வகை புகைப்படங்கள்,வீடியோ உபகரணங்கள்
 •  
  மாத்தறை,

  விலை ரூ. 11,000
  வகை கையடக்க தொலைபேசிகள்
 •  
  அக்குரஸ்ஸை,

  விலை ரூ. 15,000
  வகை தொலைகாட்சியும் வீடியோகளும்
 •  
  மாத்தறை,

  விலை ரூ. 230,000
  வகை கையடக்க தொலைபேசிகள்
 •  
  வெலிகம,

  விலை ரூ. 100,500
  வகை கேமரா மற்றும் கேமரா பதிவுகள்
 •  
  வெலிகம,

  விலை ரூ. 43,000
  வகை வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்