•  
  ராஜகிரிய,

  விலை ரூ. 12,000
  வகை வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்
 •  
  பானதுறை,

  விலை ரூ. 375,000
  வகை வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்
 •  
  கொழும்பு 10,

  விலை ரூ. 3,750
  வகை தொலைகாட்சியும் வீடியோகளும்
 •  
  கொழும்பு 6,

  விலை ரூ. 2,500
  வகை தொலைகாட்சியும் வீடியோகளும்
 •  
  கொழும்பு 6,

  விலை ரூ. 4,500
  வகை புகைப்படங்கள்,வீடியோ உபகரணங்கள்
 •  
  கெலியோய,

  விலை ரூ. 1,750
  வகை கேமரா மற்றும் கேமரா பதிவுகள்
 •  
  கெலியோய,

  விலை ரூ. 12,500
  வகை கேமரா மற்றும் கேமரா பதிவுகள்
 •  
  கொட்டாவ,

  விலை ரூ. 15,000
  வகை கையடக்க தொலைபேசிகள்
 •  
  கெலியோய,

  விலை ரூ. 7,500
  வகை கேமரா மற்றும் கேமரா பதிவுகள்
 •  
  சாய்ந்தமருது,

  விலை ரூ. 65,000
  வகை கேமரா மற்றும் கேமரா பதிவுகள்