×

இந்த விளம்பரம் காலாவதியானது!

Two store houseவிற்பனைக்கு

இடப்பட்டன Jayantha (வணிக) தெவிநுவர

මාතර නගරයට විනාඩි 10
මාතර , තoගල්ල පාරට 50meter
විදුලිය,
නල ජලය,
රුහුණ විශ්ව විඳ්යාලයට විනාඩි 05

ரூ. 5,400,000
வகை : வீடுகள்
முகவரி: lion Pridge, kapugama , Dewinuwara
படுக்கை அறைகளின் எண்ணிக்கை: 03
குளியல் அறைகளின் எண்ணிக்கை: 02
நில அளவு: 12
பருமன் (சதுர அடி): 2200
ஆண்டு: 2016
பதப்படுத்து: புதிய கட்டுமானம்
வசதிகள்: தோட்டத்தில்
வசதிகள்: நிறுத்தி வைக்கும் இடம்
வசதிகள்: உணவு பரிமாறும் அறை
சமூக வசதிகள்: மருத்துவமனை அருகே
சமூக வசதிகள்: பள்ளி அருகே
சமூக வசதிகள்: நகரம் பார்வை
சமூக வசதிகள்: கடைகள் மூட
சமூக வசதிகள்: மவுண்டைன் வியூ
சமூக வசதிகள்: போக்குவரத்து அருகே