×

இந்த விளம்பரம் காலாவதியானது!

Water Zoom High Pressure Cleaner (As Seen on Tv)விற்பனைக்கு

இடப்பட்டன N - DEALZ (வணிக) கொழும்பு 10

Water Zoom High Pressure Cleaner (As Seen on Tv)
Price – Rs1,800/-
OFFER - BUY 2 or more and get 5% discount
Call for orders - 0766697659 (Whatsapp / Viber)

Splash off dirt and mold that sticks onto your vehicle, furniture or floor with the help of the pressure washer. All you need is a normal hose connected to the inlet of the pressure washer that converts it to a high pressure squirt. Be it washing your vehicle, furniture or the facade of your house, the pressure washer comes in handy as you could vary the pressure from a full blooded squirt to a mild shower according to your convenience.
Features
• Can easily connect to a water hose
• Durable
• Ergonomically designed gripÂ
• Easy to use
Specifications
• Product : Pressure washer
• Material: Aluminium,plastic and brass
• Nozzles:
o Jet spray
o Fan spray
* ✔Cash On Delivery - (භාණ්ඩ ලැබුණු පසු මුදල් ගෙවන්න)
* ✔Island wide delivery - (දිවයින පුරා බෙදැහැරීමේ සේවය.)
* ✔Payments can be done through Ez cash or bank deposit as well -
* ✔ Ez මුදල් හෝ බැංකු තැන්පතු හරහා ගෙවීම් කළ හැකිය
Email - [email protected]
Now available at @N -Dealz for 1,800/-
Call for orders 0766697659 (what's app / Viber) - (සිංහල / தமிழ் / English) - දැන්ම අමතන්න